Tiekėjų etikos kodeksas

Esame parengę savo tiekėjų etikos kodeksą, kad geriau laikytumėmės vertybių PAGARBA, PASITIKĖJIMAS ir SOLIDARUMAS. Etikos kodekso tikslas – pateikti gaires esantiems ir būsimiems tiekėjams (paslaugų teikėjams, subrangovams, konsultantams, agentams ir kitiems gaminių tiekėjams). Jame nurodytos konkrečios tiekėjų veiklos ir bendravimo su „Roquette Amilina“ ir „Roquette Group“ taisyklės. Norime bendradarbiauti laikydamiesi galiojančių įstatymų, doros ir sąžiningumo principų.

Kodeksas paremtas Visuotine žmogaus teisių deklaracija, JT Pasaulinio susitarimo principais, bendraisiais Tarptautinės darbo organizacijos principais, „Roquette“ etikos chartija ir etikos kodeksu.

Sutikdamas laikytis šio kodekso, tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi verslo santykiai ir esamos bei būsimos sutartys su „Roquette Amilina“ atitiks kodekso reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi jo su „Roquette Amilina“ dirbantys darbuotojai yra visiškai susipažinę su kodeksu.

Žinoma, kodekse numatytos ne visos įmanomos tiekėjo ir „Roquette Amilina“ bendradarbiavimo situacijos. Kai kyla kodekse nenumatytų atvejų, „Roquette Amilina“ tiekėjai visuomet turi elgtis etiškai ir profesionaliai.

Tiekėjų etikos kodeksas apima toliau nurodytus pagrindinius verslo elementus ir principus:

  • Žmogaus teisės: „Roquette“ įsipareigoja saugoti žmogaus teises ir tikisi, kad ir jos tiekėjai jas gins.
  • Darbo standartai: „Roquette“ tikisi, kad jos tiekėjai bus pasirašę Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, ypač dėl vaikų darbo ir priverstinio darbo draudimo, darbo laiko ir užmokesčio.
  • Sauga ir sveikatos apsauga: Tiekėjai įsipareigoja sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką visiems darbuotojams, taip skatindami jų gerovę ir saugumą.
  • Kokybės reikalavimai: Visi tiekėjų gaminiai ir teikiamos paslaugos turi atitikti vietos įstatymų nustatytus kokybės standartus ir „Roquette Group“ kokybės reikalavimus.
  • Aplinkos apsauga: Tiekėjai turi tausoti aplinką ir laikytis visų šalyse, kuriose vykdoma gamyba, pristatomi gaminiai ar teikiamos paslaugos, galiojančių įstatymų ir reglamentų.
  • Dovanos ir aukos: Tiekėjai turi žinoti, kad „Roquette Group“ darbuotojams draudžiama priimti ar klientams dovanoti dovanas, siūlyti užmokestį ar kitų pranašumų, galinčių paveikti kitos įmonės sprendimą ar taip atrodyti.
  • Kova su korupcija: Tiekėjai įsipareigoja smerkti ir kovoti su visų formų korupcija, įskaitant turto prievartavimą ir kyšius.
  • Konfidenciali ir išskirtinė informacija: Tiekėjai įsipareigoja užtikrinti „Roquette Group“ suteiktos informacijos konfidencialumą.
  • Patvirtinimas ir laikymasis: „Roquette Group“ reikalauja visų tiekėjų pripažinti ir laikytis šio etikos kodekso.

Visą mūsų etikos kodeksą atsisiųsti galite paspaudę ant šios nuorodos.