Vystomų projektų informacija

Roquette Amilina darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas

Siekdama išlaikyti lyderio poziciją konkurencinėje rinkoje ir užtikrinti gaminamos produkcijos kokybę, sparčiausiai auganti krakmolo kompanija Europoje ROQUETTE AMILINA, AB įgyvendina 36 mėnesių trukmės darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą.

2018 m. spalio 24 d. prasidėjęs projektas pavadinimu „Roquette Amilina, AB darbuotojų kompetencijų tobulinimas“ siekia stiprinti darbuotojų specializuotas žinias krakmolingų žaliavų perdirbimo pramonės, biochemijos, pramoninių biotechnologijų, vartotojų procesų suvokimo srityse, gilinti anglų, prancūzų, lenkų ir rusų kalbų žinias. Atsižvelgiant į tai, kad plečiantis įmonės veiklai, vystantis technologijoms bei inovacijoms, išauga poreikis įmonės darbuotojams nuolat  kelti kvalifikaciją bei atnaujinti turimas žinias, vykdomo projekto veiklų įgyvendinimo metu bus apmokyti gamybos, pardavimų, teisės ir finansų sričių specialistai.

Projekto vykdymo metu planuojama apmokyti 360 darbuotojų, suformuojant jiems naujus įgūdžius, padėsiančius operatyviau atlikti darbo funkcijas bei garantuoti aukštesnę gaminamos produkcijos kokybę ir tokiu būdu išlaikyti lyderio pozicijas tarp krakmolo produktų gamintojų Europoje. Organizuojami mokymai orientuoti būtent į gamybos procesus, praktinių situacijų sprendimą darbo vietoje ir yra tiesiogiai susiję su kasdienėmis darbo funkcijomis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Taip pat projektas prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų Programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo Programos tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2021 m. spalio mėnuo.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.

www.esinvesticijos.lt