Vystomų projektų informacija

Projektas „Aplinkos oro apsaugos didinimas įmonėje AB Roquette Amilina, įdiegiant oro teršalų valymo įrenginį“

AB Roquette Amilina, pasinaudodama LAAIF programos skirta subsidija įsigijo ir gamybos procese 2021 m. įsidiegė įrenginį, mažinantį taršą. Už subsidijos lėšas buvo įsigytas Rankovinis filtras.

Pakeitus senus susidėvėjusius ciklonus nauju oro valymo įrenginiu – rankovinio filtru – per metus, įprastai į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių emisija sumažėja daugiau nei 3 kartus: 655,6 – 203,7 = 451,9 kg KD per metus (kai dirbama iki 1533 val. per metus). 

Teršalų kiekis patekęs į orą iš valymo įrenginio nuo vienos išpiltos grūdų tonos sumažėja nuo 0,0043 kg KD iki 0,0013 kg KD. 

Antraisiais įrenginio eksploatacijos metais, AB Roquette Amilina pasiektas kietųjų dalelių C aplinkosauginis efektas pagerintas pusantro karto.

Projektas „Aplinkos oro apsaugos didinimas įmonėje AB Roquette Amilina, įdiegiant oro teršalų valymo įrenginį“, didžiąja dalimi (80 proc.) buvo finansuotas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų, t. y. nacionalinių lėšų.

www.apva.lt / www.am.lt