Bendrovės akcijų pirkimas

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 46-1 str. 7 ir 9 dalis
informuojame Roquette Amilina, AB akcininkus apie akcijas išperkančio akcininko Roquette
Frères S.A. 2023-09-28 reikalavimą, kad visi bendrovės Roquette Amilina, AB akcininkai
parduotų sau nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės
Roquette Amilina, AB akcijas.

Susiję dokumentai :