Aplinkos apsauga

„Roquette Amilina“ aplinkos apsaugos politika (peržiūrėti >>>)

„Roquette Amilina“ aplinkos monitoringas:

2021 m.

„Roquette Amilina“ Lignoterma aplinkos monitoringas:

2021 m. I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

„Roquette Amilina“ Aplinkos monitoringas poveikio požeminiam vandeniui ir aušinimo vandens gamybinių nuotekų 2021 m. duomenys