Aplinkos apsauga

„Roquette Amilina“ aplinkos apsaugos politika (peržiūrėti >>>)

„Roquette Amilina“ aplinkos monitoringas:

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

„Roquette Amilina“ Lignoterma aplinkos monitoringas:

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

„Roquette Amilina“ Aplinkos monitoringas poveikio požeminiam vandeniui ir aušinimo vandens gamybinių nuotekų 2021 m. duomenys