Susisiekite

Susisiekime

Janonio g. 12, LT-35101
Panevėžys, LietuvaSutinku, kad mano asmens duomenys bus naudojami su manimi susisiekti. Su privatumo politika susipažinau

Tvarumo inovacijos

Mums įdomūs klientų atsiliepimai. Norime suprasti jų poreikius ir patenkinti lūkesčius.

Štai todėl rimtai žiūrime į tvarumą – aplinkos apsaugos, socialinį ir finansinį: nuo idėjų generavimo iki tyrimų ir plėtros bei integracijos į gamybos procesą.

Mūsų nuomone, nuolatinės inovacijos būtinos klientų labui, todėl, įsipareigojame, kad visi mūsų projektai atitinka JT tvarios chemijos ir tvarios plėtros tikslus.

 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir CO2 emisijos mažinimas

Visa „Roquette“ grupė daug dėmesio skiria patikimoms priemonėms sumažinti pasaulinę anglies dioksido emisiją ir skatinti klimato kaitos nesukeliančią ekonomiką. Šių tikslų įmonė siekia nuolat gerindama gamybą, didindama energijos vartojimo efektyvumą ir naudodama atsinaujinančių išteklių energiją. „Roquette Amilina“ taip pat prisideda siekiant šių svarbių tikslų.

Lietuvoje grupė pirmenybę teikia atsinaujinančių išteklių energijai. Jos Lietuvoje galima įsigyti už konkurencingą kainą. Taip įmonė prisideda didinant Europos energetinį saugumą.

Tiesą sakant, pastaraisiais metais daugelis Europos šalių sumažino savo priklausomybę nuo brangaus importuojamo iškastinio kuro, o Lietuva ir „Roquette Amilina“ pasekė jų pavyzdžiu. Šiuo metu gamykla visą šilumos energiją gauna iš biokuro, kuriam tinka įvairios lengvai atsinaujinančios žaliavos. Padidėjęs energijos vartojimo efektyvumas taip pat padėjo įmonei sumažinti išlaidas.

Taip „Roquette Amilina“ turi puikias galimybes prisidėti siekiant ES mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Be to, įmonės CO2 pėdsakas yra vienas mažiausių šioje pramonės srityje. 2015 m. įmonei pavyko dviem trečdaliais sumažinti metinę anglies dioksido emisiją, tenkančią vienai produkcijos tonai, palyginti su 2014 m. Dėl to CO2 emisija „Roquette Amilinoje“ įmonėje pasiekė 50 kartų mažesnį lygį nei pramonės vidurkis.

Taigi, „Roquette Amilina“ yra tvirtai įsipareigojusi kovoti su klimato kaita, didinti žmonių sąmoningumą ir mažinti klimatui daromą poveikį.

Keletas „Roquette Amilina“ veiksmų mažinant CO2 emisiją:

  • įrengtos biomasės priėmimo ir rūšiavimo stotelės bei dienos biomasės silosinės;
  • 2013 m. lapkritį atidaryta biokuro katilinė;
  • vartojama elektros energija, gauta iš biomasės, ir automatizuoti procesai;
  • įrengti inžineriniai tinklai (vamzdžiai);
  • kuras tvarkomas šiuolaikiškai, įskaitant sunkvežimių savivarčių, tabuliatorių, regeneratorių, kondensacinių ekonomaizerių, šiluminės naftos sistemos, dujų valymo įrangos kaminuose įrengimą ir lauko inžinerinius darbus;
  • naudojamas dūmų kondensacinis ekonomaizeris;
  • optimizuoti vandens, garų ir suspausto oro vamzdžiai, jungiantys biokuro katilines ir individualius naudotojus (pašarų ir krakmolo gamyklas);
  • atliekami našumo ir poveikio aplinkai vertinimai.
  • gautas ISCC atsinaujinančios energijos sertifikatas