Aplinkos apsauga

„Roquette Amilina“ aplinkos apsaugos politika (peržiūrėti >>>)

„Roquette Amilina“ aplinkos monitoringas:

2022 m. I ketvirtis

Aplinkos monitoringas

2022 m. I ketvirtis


„Roquette Amilina“ Aplinkos monitoringas poveikio požeminiam vandeniui ir aušinimo vandens gamybinių nuotekų 2021 m. duomenys